Sietämisen armolahja

Päivä alkoi tänää aamuhartaudella istuntosalissa. Aiemmin kokeiltu käytäntö aloittaa jokainen kirkolliskokouspäivä messulla Maarian kirkossa on siis lopetettu, ja olemme palanneet aamuhartauskäytäntöön tiistaina, keskiviikkona ja torstaina. Messu on tarjolla maanantaina ja perjantaina. Jokaisen aamun aloittaminen ytheisellä messulla on ihana ajatus, muttei toiminut käytännössä etenkään silloin, kun töitä oli paljon. Houkutus nukkua edes kohtalainen yöuni sai monet lintsaamaan messusta.

Aamuhartauden jälkeen jatkoimme valiokuntatyöskentelyllä. Perustevaliokunnassa kuulimme Pekka Huokunaa, joka sai selventää diakonaattiesitystä erityisesti teologisten ja käytännöllisten perusteiden osalta. Tuntuu, että asiassa on niin paljon käytännön haasteita, että perustevaliokunnankin on vaikeaa irrottautua tai vapautua teologiseen pohdintaan. Työstimme myös mietintöä KUN:n toimintakertomuksesta sekä lausuntoa Kirkon tulevaisuusselonteosta.

(Kuva täysistunnosta)

Täysistunnossa puhuttiin tänään eniten edustaja-aloitteesta, jossa esitetään kirkon ykseyttä vahvistavan työryhmän perustamista (kaikki aloitteet - kuten myös puheenvuorot ja mietinnöt - löytyvät Sakastista:
http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/sp?open&cid=ContentAF4C0). Kaikkia asiasta käytettyjä puheenvuoroja ei valitettavasti voi luonnehtia ykseyttä edistäviksi. Niitä kuunnellessa kaipasin eräässä (ihan järkevässä) puheenvuorossa esiin nostettua "sietämisen armolahjaa".

Hyviäkin puheenvuoroja käytettiin. Pauliina Kainulainen ehdotti, että asia voitaisiin siirtää piispainkokouksen vastuulle - onhan kirkon ykseyden vaaliminen juuri piispojen tehtävä. Piispainkokous voisi järjestää esimerkiksi kutsuseminaarien sarjan, jossa aito kohtaaminen, aito dialogi (aikuinen dialogi) ja toisella tavalla ajattelevan näkeminen olisivat mahdollisia. Hilkka Olkinuora taas korosti viisaasti, että kohtaamisten ja aidon dialogin pitää tapahtua arjessa, ei työryhmissä tai hallintoelimissä. Aloitteen intentio tuntuu saavan laajaa kannatusta kunhan sopiva toteutustapa löydetään (työryhmä ei sellainen varmaankaan ole). Useissa puheenvuorossa korostettiin piispa Heikan eilisen saarnan tavoin sitä, miten samaa mieltä kuitenkin olemme monista asioista - myös aidosti keskeisistä kysymyksistä.

Valitsijamiehetkin ovat kokoontuneet tällä viikolla muutamaan otteeseen. Olemme valmistelleet rutiiniluonteisesti uusien jäsenten sijoittamista valiokuntiin. Lisäksi olemme valmistelleet esityksen KUN:n uudeksi jäseneksi yhden aiemman jäsenen pyydettyä eroa tehtävästä.

Iltani on poikkeuksellisesti vapaa, koska tiistaina on perinteinen piispojen kokoontuminen emmekä voi valiokunnassa kokoontua ilman puheenjohtajaa. Työ jatkuu huomenna aamulla täysistunnolla, jossa käsitellään jo valiokuntamietintöjä.

Ei kommentteja: